ZASADY GRY W RACKETLONA

ZASADY GRY W RACKETLONA
Ogólne zasady racketlona:
 
Mecz racketlona składa się z czterech setów rozgrywanych do 21 punktów, po jednym w każdej z następujących dyscyplin: w tenisie stołowym, badmintonie, squashu i tenisie ziemnym. Pojedynek rozgrywany jest zawsze w tej samej kolejności - od najmniejszej rakiety do największej.
Mecz odbywa się pomiędzy tymi samymi zawodnikami (pojedynczo lub w parach) grających przeciwko sobie we wszystkich wymienionych czterech dyscyplinach – przy czym zarówno liczba setów jak i liczba możliwych do zdobycia w nich punktów są w każdej grze identyczne.
Każda rozegrana piłka/lotka liczy się jako punkt (oczywiście, jeśli nie ma nakazanego powtórzenia). 
Zwycięzcą meczu jest zawodnik (para), który zdobył łącznie większą ilość punktów.
 
Szczegółowe zasady racketlona:
 
PUNKTACJA
1. Każdy set jest rozgrywany do 21 punktów. Każde pojedyncze rozegranie piłki lub lotki skutkuje
przyznaniem punktu jednej ze stron. Zwycięzca potrzebuje przewagi minimum dwóch punktów, aby
zakończyć set. Przy stanie 29:29 do zwycięstwa w secie wystarczy 1 punkt (set kończy się wynikiem 30:29).
2. Zwycięzcą całego meczu racketlona jest zawodnik, który zdobył więcej punktów we wszystkich setach
(np. gra zawodnik A i B - tenis stołowy: 21:10, badminton: 15:21, squash: 21:10, tenis: 6:21 – mecz kończy
się ogólnym wynikiem 63:62 - wygrywa zawodnik A.
3. Jeśli jeden z zawodników osiągnie taką przewagę (różnicę punktów), że dalsza gra nie może zmienić
ostatecznego wyniku pojedynku mecz może zostać przerwany. Jest tak pod warunkiem, że pozostałe punkty
nie mają istotnego znaczenia dla dalszych rozgrywek (np. w fazie rozgrywek grupowych nie można tak
kończyć meczu, ponieważ tam różnice punktów są dopiero sumowane po wszystkich meczach w grupie i
mogą mieć istotne znaczenie).
4. Jeśli po czterech setach obaj zawodnicy mają taką samą liczbę punktów, wtedy dodatkowo i obligatoryjnie
zarządza się rozgrywkę o dodatkowy punkt w tenisie ziemnym. Zdobywca tego punktu jest zwycięzcą całego
meczu. Przed rozegraniem tej piłki dokonuje się losowania. Zwycięzca losowania decyduje o tym kto serwuje.
Aby zmniejszyć potencjalną przewagę serwującego - nie obowiązuje wtedy zasada podwójnego serwisu (w
czasie całego seta obowiązuje standardowa zasada podwójnego serwisu wg zasad tenisa ziemnego).
Serwujący - w tym decydującym momencie ma tylko jedną próbę posłania piłki w pole serwisowe
przeciwnika.
 
SERWIS
1. Na początku każdego meczu odbywa się losowanie. Zwycięzca losowania decyduje albo o tym kto
pierwszy serwuje albo o stronie boiska z której chce zaczynać grę.
2. Osoba serwująca pierwsze podanie w tenisie stołowym serwuje też jako pierwsza w squashu, a odbiera
pierwszy serwis w badmintonie i tenisie ziemnym.
3. O wyborze początkowej strony boiska decyduje odbierający pierwszy serwis w secie.
4. Co dwa punkty serwis przechodzi na drugiego gracza. Pierwszy serwis następuje z prawej strony, a drugi
z lewej (nie dotyczy tenisa stołowego).
5. Jeśli którykolwiek z graczy sobie tego życzy, strony boiska powinny zostać zmienione w momencie, gdy
którykolwiek z zawodników osiągnie 11 punktów (w przypadku gdy set jest rozgrywany do 15 pkt strony
powinny zostać zmienione gdy jeden z zawodników osiągnie 8 pkt oraz kiedy set rozgrywany jest do 11 pkt
zmiany dokonujemy przy 6 pkt)
6. Przy stanie 20-20 gra toczy się do 2 pkt przewagi (nie dłużej jednak niż do 30 pkt) serwis przechodzi na
drugiego gracza po każdym punkcie, aż do rozstrzygnięcia seta. (w przypadku gdy set jest rozgrywany do 15
pkt przy stanie 14-14 gra toczy się do 2 pkt przewagi (nie dłużej jednak niż do 30 pkt) oraz kiedy set
rozgrywany jest do 11 pkt przy stanie 10-10 gra toczy się do 2 pkt przewagi (nie dłużej jednak niż do 20
pkt) )
7. W tenisie ziemnym serwujący ma dwie szanse serwisu – pierwszy i drugi serwis wg standardowych zasad
tenisa ziemnego.
 
PRZERWY I CIĄGŁOŚĆ GRY
1. Dozwolona jest maksymalnie 1 minutowa przerwa w grze w każdym secie - w momencie osiągnięcia
przez jednego z zawodników 11 punktów.
2. Przerwa pomiędzy setami powinna być nie dłuższa niż wg reguły "3+3" oznaczającej:
- rozgrzewka przed następną dyscypliną powinna rozpocząć się nie później niż 3 minuty po zakończeniu
poprzedniego seta;
- następny set powinien rozpocząć się nie później niż 6 minut po zakończeniu poprzedniego seta.
3. Gra musi odbywać się bez zbędnych przerw. Sędziowie mają prawo ukarać zawodnika w przypadku, gdy
uznają, że zasada ta jest specjalnie łamana przez gracza.
4. Zawodnicy mogą zrobić krótką przerwę na picie lub wytarcie się ręcznikiem co pięć punktów (czyli po
5, 10, 15, itd. zdobytych punktach), jeśli jest to nie przestrzegane sędzia ma prawo ukarać zawodnika, który
nieregulaminowo przerywa grę. Jeśli pot kapnie na stół tenisowy, boisko badmintona itd. wtedy zawodnik
może użyć np. ręcznika do wytarcia plamy w każdym momencie.

Loading...
Loading...